PREDSEDNIŠTVO NACIONALNOG SAVETA
Mihael Plac predsednik
Andriana Bauer Živković potpredsednica - zamenik pr.
Kornelia Weigner potpredsednica

IZVRŠNI ORGAN
Vladislav Turner predsednik
Andrijana Bauer Živković članica
Petar Rang član
Mihajlo Veniger član
Imre Gerštmajer član

ODBOR ZA OBRAZOVANJE
Kornelia Weigner predsednica
Imre Gerštmajer član
Antun Renc član

ODBOR ZA KULTURU
Dr Radmila Wilma Getmann predsednica
Andrijana Bauer Živković članica
Snežana Višić članica
Petar Rang član
Antun Renc član

ODBOR ZA OBAVEŠTAVANJE
Robert Sabo predsednik
Mihajlo Veniger član
Đula Bihner član

ODBOR ZA SLUŽBENU UPOTREBU JEZIKA I PISMA
Rudolf Weiss predsednik
Vlasta Brna članica
Miroslav Brna član

KANCELARIJA ZA BANAT
Robert Sabo koordinator

MENADŽER ZA KULTURU I PROJEKTE
Miodrag Mihailović De Deo menadžer

FONDACIJA "NEMAČKA FONDACIJA - DEUTSCHE STIFTUNG"
Kornelia Weigner upraviteljica
Mihael Plac predsednik upravnog odbora
Vladislav Turner član
Petar Rang član
Mihajlo Veniger član
Imre Gerštmajer član
Mihajlo Sujer član