PREDSEDNIŠTVO NACIONALNOG SAVETA
Mihael Plac predsednik
Andriana Bauer Živković potpredsednica - zamenik pr.
Kornelia Dobo Weigner potpredsednica
IZVRŠNI ORGAN
Vladislav Turner predsednik
Petar Rang član
Andrijana Bauer Živković član
Mihajlo Veniger član
Imre Gerštmajer član
ODBOR ZA OBRAZOVANJE
Kornelia Dobo Weigner predsednica
Robert Sabo član
Antun Renc član
ODBOR ZA KULTURU
Dr Radmila Wilma Getmann predsednica
Petar Rang član
Valerija Salai članica
Andrijana Bauer Živković članica
ODBOR ZA OBAVEŠTAVANJE
Laslo Gence predsednik
Mihajlo Veniger član
Imre Gerštmajer član
Mihajlo Sujer član
ODBOR ZA SLUŽBENU UPOTREBU JEZIKA I PISMA
Rudolf Weiss predsednik
Vlasta Brna članica
Zorica Petrić članica
KANCELARIJA ZA BANAT
Robert Sabo koordinator
MENADŽER ZA KULTURU I PROJEKTE
Miodrag Mihailović De Deo menadžer