Prvi Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine konstituisan je 15.decembra 2007. godine na elektorskoj skupštini, koja je održana u Skupštinskoj sali Autonomne Pokrajine Vojvodine u Novom Sadu u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava iz Beograda.
Nacionalni savet  je sačinjavalo 17 članova u sastavu: predsednik Andreas Bürgermayer, potpredsednici Rudolf Weiss i Anton Beck , članovi Gerhard Burbah,  Nikola Franja Lajhtner, Bogdanka Momčilović, Magdalena Buš, Norbert Majlat, Jelena Petrović, Miodrag de Deo Mihailović, Hilda Banski, Ervin Buheker,  Laslo Gence, Edit Gence, Melanija Grublješić, Eva Gerhard i Marijana Mitrović.
 
Nakon dve godine rada prvog saziva Nacionalnog saveta 2009. godine stupio je na snagu Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, po kojem se članovi Nacionalnog saveta nacionalnih manjina biraju neposrednim izborima.
Na  izborima za Nacionlani savet nemačke nacionlane manjine učestvovale su dve liste: Lista “Zajedno za jedinstvo nemačke nacionalne manjine Srbije“, sa zastupnikom  Andreasom Bürgermayerom, koja je osvojiila 11 mesta u Savetu  i lista „Podunavski Nemci Vojvodine“, sa zastupnikom Miodragom de Deo Mihailovićem, koja je osvojila 4 mesta u Nacionalnom savetu.

Nakon održanih izbora, 26. juna 2010 godine održana je konstitutivna Skupština drugog saziva Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Skupštini Grada Novi Sad pod rukovodstvom Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, u sastavu od 15 članova: Laslo Gence, Anton Beck, Magdalena Buš, Andreas Bürgermayer, Rudolf Weiss, Melanija Grublješić, Ervin Buheker, Gerhard Burbah, Eva Gerhard, Đula Bihner, Ana Kovač, Miodrag de Deo Mihailović, Margit Vida, Slavoljub Novak i Vladislava Jerbić-Derdić. Za predsednika Saveta izabran je Laslo Gence, za potpredsednike Anton Beck i Rudol Weiss a za predsednika Izvršnog odbora Miodrag de Deo Mihailović.
 
Na 8. redovnoj sednici Saveta 5. maja 2012. godine, koju je sazvao predsednik Saveta Laslo Gence sa dnevnim redom izmene i dopune Statuta, došlo je i do izbora novog rukovodstva i za novog predsednika Saveta izabran je Miodrag de Deo Mihailović. Izbor predsednika je potvrdjen na ponovljenoj sednici Saveta, 02.avgusta 2012.godine.
 
Zbog republičkih izbora i konstituisanja nove Vlade Republike Srbije, kao i zbog pravne procedure utvrdjivanja validnosti izbora novog  predsednika Saveta, usvajanja novog Statuta i promene sedišta Saveta,  pozitivno  rešenje o imenovanju  Miodraga de Deo Mihailovića za  novog predsednika Saveta doneto je  tek 21. decembra 2012 godine. Rešenje  o prihvatanju  novog Statuta i potvrđivanje novog sedišta Saveta u Novom Sadu, doneto je 11. februara 2013.
 
I pored otežanih okolnosti za rad u periodu od maja do kraja decembra 2012.godine,  novo rukovodstvo Nacionalnog saveta  je sa uspehom obavljalo redovnu delatnost.