Dana 01.12.2020. godine u Somboru zaključen je sporazum o saradnji između Fondacije Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor i Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine iz Sombora. Sporazum su potpisali ispred Fondacije dr Ladislav Fekete i Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine predsednik mr Mihael Plac.

Izvor: Kikindske novine 26.11.2020.
   Do kraja meseca posetioci Galerije "Tera" u prilici su da pogledaju izložbu pod nazivom "Arhitektura u Salcburgu: od baroka do savremenog doba". Izložbu je upriličilo Nemačko udruženje "Kikinda", čiji predsednik Aleksandar Konečni kaže da izložba predstavlja pregled razvoja ovog grada-muzeja od baroknih početaka do poprimanja obrisa modernog grada sa značajom arhitekturom savremenog doba.

    Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić održala je u utorak 24.11.2020 godine prvi sastanak sa predsednicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina, na kom su razmenjene informacije o radu, izazovima i aktivnostima nacionalnih saveta, kao i o planovima za naredni period.

   Povodom praznika Svih Svetih okupili su se članovi Humanitarnog Udruženja Nemaca „Gerhard“ i članovi nemačkog Nacionalnog Saveta, da zajedno posete i polože vence na spomenike Podunavskih Švaba u Gakovu i Kruševlju.

   Izložba ambasade Austrije „Arhitektura u Salcburgu: od baroka do savremenog doba“ otvorena je u utorak u prostorijama Humanitarnog udruženja Nemaca „Gerhard”. Izložba prikazuje istorijske primere i odabrane građevine koje su od 1970-ih nagrađivane Državnom nagradom za arhitekturu. U Srbiji je Salcburg pre svega poznat kao barokni (muzički) grad, ali postoji i veliko interesovanje za modernu i savremenu arhitekturu. Cilj izložbe je da pobudi interesovanje za nove aspekte austrijske kulture.

Sa velikom žalošću, nemačka nacionalna zajednica oprašta se od našeg zemljaka i velikog humaniste,  gospodina Roberta Lahra, koji je posle duge i teške bolesti, 31. avgusta 2020. godine, preminuo u Egenfeldenu (SR Nemačka) u 80. godini života.

   U okviru diplomatskog dana, u četvrtak 10.09.2020. godine, zvaničnici više zemalja došli da podrže šestu „Tkačku koloniju“ u Staparu i tom prilikom posetili su i Sombor. Domaćini su im bili gradonačelnik Antonio Ratković i predsednik Skupštine grada Sombora Zoran Rus, sa saradnicima.
   Šesta „Tkačka kolonija“ okupila je predstavnike diplomatskog kora, ali i republičkih i lokalnih institucija. Događaj je otvorio gradonačelnik Sombora Antonio Ratković, a prisutnima su se obratili potpredsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović, ambasador SAD Entoni Godfri, ambasadorka Kanade Kati Čaba i predsednica Etno mreže Violeta Jovanović.
   Događaju su prisustvovali ambasadori Nemačke, Austrije, Finske, Kanade, Amerike, Belgije, Brazila, Izraela, Egipta, i Argentine.

Predsednik Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine gospodin Mihael Plac, gostovao je u emisiji "Hronika nacionalnih manjina". Emisija se emituje svake srede na kanalu Pink info u 17.30 sati.
 
Prilog iz emisije možete pogledati na OVDE.
       Podnosioci prijave, kojima su dodeljena sredstva dužni su u roku od 30 dana od dana završetka projekta da Fondaciji podnesu izveštaj o namenskom trošenju sredstava (na propisanom obrascu), koji se sastoji od dva dela: narativnog i finansijskog izveštaja, koji su sastavni deo konkursne dokumentacije. U narativnom izveštaju potrebno je (tekstualno) navesti i opisati kako i u kom obimu je realizovana dodeljena donacija. Stavke navedene u izveštaju mogu se obrazložiti i fotografijama ili nekim drugim prilozima. Finansijski obračun sastoji se od izveštaja o namenskom korišćenju sredstava i obaveznih priloga. Obaveznim prilozima se smatraju fotokopije finansijskih dokumenata (računi — gotovinski i virmanski računi sa bankarskim izvodima) koje se overavaju pečatom i potpisom lica koje izraduje obračun. Prilikom korišćenja iznosa dotacija treba imati u vidu da se sredstva uvek realizuju sa tekućeg računa na koji je dotacija preneta. Obračun treba da bude u skladu sa planiranim troškovima utvrđenim na obrascu prijave na konkurs. U protivnom biće u obavezi da Fondaciji vrate onaj deo finansijskih sredstava za koji nije predala obračun o utrošenim sredstvima i biće isključeni iz sledećeg kruga konkursa.
 

Preuzmite dokumenat:     NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ   

 

 

  Dana 27.06.2020. godine u Beloj Crkvi održana je 10. sednica Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine. Teme sednice, između ostalog, bile su informacija o izradi i realizaciji Programa nastave učenja Nemačkog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovnim školama na teritoriji Republike Srbije i informacija o trenutnoj situaciji u pojedinim lokalnim samoupravama vezano za stanje i postupanje, kada su u pitanju stara i zapuštena nemačka groblja.