Komemoracija na nedužne žrtve Jareka, dana 16.05.2015. Bački Jarak.

     Sastanak predsednika Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine, Laslo Gence Mandler dana 13.05.2015. u Hotelu Galerija u Subotici sa delegacijom iz savezne pokrajine Baden-Württemberg.

Sastanak ambasadora SR Nemačke, gospodina Heinz Wilhelma, sa članovima Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine.