Poseta delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova SR Nemačke - prijem u APV i radni sastanci, proslava Letnjeg festivala

  Dana 31.05.2024. godine u Izvršnom Veću APV održan je prijem i sastanak sa predstavnicima Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne zajednice - nacionalne manjine.
Prijemu i sastanku su ispred sekretarijata prisustvovali Mackó Zsuzsanna (Macko Žužana), podsekretarka, Živana Živanović i Adrian Borka sa saradnicima. Ispred nemačke nacionalne zajednice prisustvovali su mr Mihael Plac, predsednik Nacionalnog saveta i zamenik predsednika HUN Gerhard-a,  Petar Rang, član saveta i predsednik HUN Gerhard-a i Kristina Srdić, projektna koordinatorka za nemačke zajednice iz budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova SR Nemačke.

Delegaciju Ministarstva unutrašnjih poslova SR Nemačke činili su: dr Gisela Fülling, direktorica odeljenja HI7, zaduženog za Nemačke nacionalne zajednice u Srednjoj i Istočnoj Evropi, Zajednici nezavisnih država kao i u zemljama Baltika, Angelika Münz, saradnica iz ministarstva unutrašnjih poslova SR Nemačke, Anika Machnow, predstavnica Savezne uprave za administrativne poslove i Arvid Martens, predstavnik Fondacije za Povezanost sa Nemcima u inostranstvu.
Sastanak je bio veoma sadržajan i srdačan, predstavljena je nemačka manjina u Republici Srbiji, njen položaj, funkcinisanje i finansiranje, zakonodavni i finansijski okviri učesnika na sastanku, elaborirani najznačajniji projekti i načini finansiranja i održivosti. Bila je ovo izuzetna prilika da se predstavi nemačka nacionalna manjina, i da se delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova SR Nemačke bliže upozna sa funkcionisanjem sistema rada i finansiranja manjine u Srbiji.

 

 

Dana 1. juna 2024. godine delegaciju Ministarstva unutrašnjih poslova SR Nemačke, u sedištu Nacionalnog saveta u Somboru, primio je  mr Mihael Plac. Sastanku su prisustvovale i Andrijana Bauer Živković, Zamenica predsednika saveta, Kornelia Weigner, Podpredsednica saveta, Kristina Srdić, projektna koordinatorka za nemačke zajednice iz budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova SR Nemačke i Gabrijela Bogišić, menadžerka u HUN “Gerhard”.
Ovom prilikom predstavljen je rad Nacionalnog saveta i Fondacije “Nemačka fondacija - Deutsche Stiftung”, kao i saradnja sa udruženjima, fondacijama i organizacijama koje se bave nemačkom nacionalnom  manjinom u Srbiji. Delegacija je obišla i Gradski muzej Sombor - depandans “Muzej Podunavskih Švaba” i informisala se o načinu njegovog nastajanja, rada i finansiranja.
Kasnije tog dana, po peti put, u organizaciji HUN “Gerhard-a”, a uz finansijku pomoć Grada Sombora i Ministarstva unutrašnjih poslova SR Nemačke, uspešno je organizovan “Letnji festival nemačke zajednice”. Manifestacija je okupila oko 160 gostiju, pripadnika nemačke nacionalne zajednice iz skoro svih nemačkih udruženja iz Srbije, goste iz Hrvatske, Mađarske i Nemačke, predstavnike lokalne i republičke vlasti.
Gradonačelnik Grada Sombora Antonio Ratković sa Ivanom Šimunovim, saradnikom i Goran Nonković načelnik Zapadnobačkog Upravnog okruga, uveličali su ovaj skup svojim prisusutvom.
Gosti su, u okviru festivala, mogli da probaju različite tradicionalne kulinarske specijalitete nemačke zajednice, a za muzički program je bio zadužen bend Podunavskih Švaba iz Mohača u Mađarskoj, “Donaukrainer”, sa svojim tradicionalnim repertoarom.
Nemačka zajednica u Srbiji, posebno u Vojvodini, se može pohvaliti bogatom i šarolikom kulturnom baštinom. Naši preci su ovde pronašli novi dom i dali dragocen doprinos kulturnoj raznovrsnosti ovog regiona. Ovaj festival je iz tog razloga poseban događaj koji možemo nazvati i festivalom prijateljstva, kulturne razmene i boljeg povezivanja.
Letnji festival nemačke nacionalne zajednice nam omogućava da proslavimo našu kulturnu tradiciju, ali i da sa prijateljima i partnerima razmenimo ideje i zajednički oblikujemo bolju budućnost naše zajednice.
Posebna zahvalnost ovim putem Kulturnoj Fondaciji Podunavskih Švaba pokrajine Baden–Vitemberg i Gradu Somboru na podršci u realizaciji ovog programa.