10.04.2024. Donacija Muzeju Podunavskih Švaba u Somboru

Dana 10.04.2024. godine, na inicijativu Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine, Gradskom muzeju u Somboru - depandans Muzej podunavskih Nemaca u Somboru, uručena je kompjutersko tehnička oprema potrebna za rad. Cilj donacije je da se olakša rad muzeja i obezbedi adekvatno očuvanje kulture, tradicije i baštine  Podunavskih Nemaca na ovom području.

Ovom vrednom donacijom projektora, uz ranije uručenu opremu, u mnogome će biti olakšana prezentacija i rad Muzeja.

Uručenju su prisustvovali mr Mihael Plac, predsednik Nacionalnog saveta i Zamenik predsednika HUN "Gerhard" i David Firanj, direktor Muzeja sa saradnicama.

Ovom prilikom predsednik Nacionalnog saveta mr Mihael Plac izjavio je:

“Nadamo se da će kompjuterska oprema koju ovom prilikom ustupamo Gradskom muzeju Sombor, koji je zadužen za kompletan Zapadnobački upravni okrug, doprineti boljem programu, očuvanju tradicije, baštine i kulture Nemaca i povećati vidljivost naše zajednice. Ovo je samo nastavak naše saradnje, kako preko Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine, tako i preko udruženja HUN "Gerhard". U narednom periodu dogovoreno je da Muzej i dalje iskazuje svoje potrebe, a Nacionalni savet, shodno finansijama, pomogne u realizaciji istih”.