16.12.2023.Obeležen Dan Nemaca u Republici Srbiji

Svečanom sednicom i prigodnim pratećim programom Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine obeležio je 15. decembar, Dan nemačke nacionalne manjine u Republici Srbiji.
Događaj je održan 16.12.2023. godine u Somboru, u sedištu Nacionalnog saveta i Nemačke fondacije – Deutsche Stiftung, u prostorijama HUN Gerhard-a.
Svečanosti je prisustvovala većina udruženja, organizacija i fondacija koje se bave nemačkom nacionalnom manjinom. Susret je bio koncipiran kao dvosmerni dijalog, događaj za razmenu ideja, mišljenja, predloga i projekata.

„Nemačka nacionalna manjina ima svoj Nacionalni savet, Fondaciju Nemačka fondacija i organizovan je kroz rad u dvadesetak nemačkih udruženja koja aktivno rade na očuvanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine, i od kojih je većina prisustvovala današnjem događaju. Status pripadnika nemačke nacionalne manjine u Srbiji regulisan je, čini nam se, na zadovoljavajući način, što predstavlja osnovnu pretpostavku za položaj jedne nacionalne manjine. Ne postoje nikakve pravne smetnje za ostvarivanje punog nacionalnog identiteta u oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma.
Izuzetno mi je drago što smo se danas okupili u ovolikom broju. Ovo je, kao i razne aktivnosti koje sprovodimo tokom godine, još jedan dokaz naših napora na polju nege nemačke tradicije i običaja koje nam daju snagu i ulivaju nadu i shvatanje onoga što nas povezuje, a to je osećaj mira i pouzdanosti, poruka o pravdi, ljubavi i radosti. Na taj način, svima nama se nudi prilika da sačuvamo svoj identitet. Naravno, za sve ovo je potrebno mnogo truda, rada i tolerancije.
Naša dužnost je da izgradimo mostove saradnje i pružimo našim sunarodnicima priliku za bezbrižnim očuvanjem svojih običaja i kulture. Kroz raznoliki program aktivnosti, trudimo se da naš identitet ne padne u zaborav, ni u čijim očima.

Fotografije sa događaja možete pogledati u galeriji.

S ponosom mogu da kažem da sadašnji saziv Nacionalnog saveta aktivno radi na raznim vidovima bilingvalne nastave, još od najranijeg uzrasta – predškolskih ustanova, preko osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Takođe, mogu da kažem da sve veći broj škola nudi nemački i kao prvi strani jezik, čime se izuzetno ponosimo jer su jezik, kultura i istorija temelji jedne nacionalne zajednice. Učenici, pripadnici nemačke nacionalne manjine ne pohađaju školu na maternjem jeziku, jer nemački jezik nije službeni jezik u Republici Srbiji. Nemački jezik se u sistemu obrazovanja realizuje kao strani jezik i kao takav se izučava na svim nivoima obrazovanja. Nemački jezik sa elementima nacionalne kulture nalazi se na anketnom listu za odabir izbornog predmeta Maternji jezik sa elemetnima nacionalne kulture od školske 2019/2020. godine. Nacionalni savet je, u saradnji sa stručnjacima, pripremio materijale za sve razrede osnovne škole, od prvog do osmog razreda, i sada je krenuo u izradu slikovnica i vežbanki, od prvog razreda, kao pratećim materijalom.“ – izjavio je, između ostalog, predsednik Saveta mr Mihael Plac.
U diskusiji su učestvovali sve predsednice i predsednici, članovi prisutnih udruženja, članovi Saveta. Izneto je puno konstruktivnih ideja i predloga od kojih će svi ući u fazu institucionalizacije i realizacije, što se smatra veoma dobrim načinom da se aktivnost i vidljivost nemačke manjine još više poveća. Dogovoreno je da se ovakvi susreti organizuju češće.
Zainteresovani su imali priliku da obiđu Muzeja Podunavskh Švaba, depandans Gradskog muzeja Sombor, gde su na više od 1000 m2 imali priliku da upoznaju i uvide način života Podunavskih Nemaca, od naseljavanja do posle Drugog svetskog rata, kao i uticaj i trag koji su Podunavski Nemci ostavili na ovim prostorima.
-Muzej Podunavskiih Nemaca predstavlja potvrdu viševekovnih veza između naroda koji su, na ovim prostorima, na različite načine, upućeni jedni na druge. Realizacija ovog projekta u punom svom sjaju predstavlja stub nosilac identiteta nemačke nacionalne manjine. Još jednom se zahvaljujem Gradu Somboru, Gete institutu i Ministarstvu kulture i infomisanja što su podržali realizaciju ovog projekta - istakao je predsednik Saveta mr Mihael Plac ovom prilikom.
Svečanost se završila, kako to i dolikuje, uz tamburaše, pesmu i koktel.