11.12.2023. Obeležen međunarodni Dan ljudskih prava

Predsednik Nacionalnog saveta, mr Mihael Plac, prisustvovao je 11.12.2023. godine prijemu u  Pokrajinskoj Vladi povodom obeležavanja Dana ljudskih prava. Tom prilikom, predsednik Pokrajinske vlade, Igor Mirović, na svečanosti povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, uručio je Pokrajinsko priznanje u oblasti ljudskih i manjinskih prava „Ljudevit Mičatek“, Jeleni Jovanović.

Mirović je podsetio na to da ovo pokrajinsko priznanje nosi ime Ljudevita Mičateka, osvedočenog borca za ljudska i manjinska prava i najistaknutijeg slovačkog intelektualca prve polovine prošlog veka.
„Vojvodina je najbolji primer za oživotvorenje i duboku pojedinačnu i kolektivnu ukorenjenost principa Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Baš kako to ovde i jeste, svi su pred zakonom jednaki i imaju pravo na podjednaku zaštitu zakona, pravo na slobodu savesti i veroispovesti i neprikosnoveno pravo na slobodu mišljenja i slobodu izražavanja“, izjavio je Mirović i istakao da sva ta i druga prava pripadaju apsolutno svima, bez ikakvih razlika u pogledu pola, jezika, veroispovesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porekla ili bilo kojih drugih okolnosti.

Prema Mirovićevim rečima, potvrda toga nalazi se u svim oblastima društvenog života – pre svega u školstvu, u kojem je pripadnicima manjinskih nacionalnih zajednica obezbeđena kompletna vertikala obrazovanja na maternjem jeziku – od predškolskog do fakultetskog.
„U lokalnim samoupravama širom Vojvodine obezbeđena je i službena upotreba bunjevačkog, češkog, bugarskog i makedonskog jezika i odgovarajućih pisama. Dokaz da Vojvodina s pravom i ponosom može da se označi kao pokrajina u kojoj je zaštita ljudskih i manjinskih prava podignuta na nivo najviših međunarodnih standarda jeste u širim okvirima jedinstven i sveobuhvatan sistem javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina“, naglasio je Mirović.
„Sve to je samo deo bogatog spektra mehanizama kojima obezbeđujemo da svaki čovek i svaki kolektivitet ostvari svoju slobodu i svoja prava, da očuva samosvojnost i afirmiše svoju kulturu, tradiciju i običaje. Sve to je ono što – i u kontekstu ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava i apsolutne ravnopravnosti onih koji u njoj žive – predstavlja način života u Vojvodini, a time i nju samu, i to je ono što ćemo čuvati i razvijati i u vremenu koje je pred nama“, istakao je predsednik Mirović.