Sastanak sa pokrajinskom i gradskom zaštitnicom građana

   Dana 23. marta 2023. godine u prostorijama Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine održan je sastanak predsednika Nacionalnog saveta i Pokrajinske zaštitnice građana – ombudsmanke.

Sastanku su prisustvovali pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka  Doc. Dr. Dragana Ćorić, zaštitnica građana – ombudsmanka Grada Sombora Čarna Petričević, zamenik pokrajinske zaštitnice građana za prava nacionalnih manjina Janoš Oros, predsednik Nacionalnog saveta mr Mihael Plac i predsednik Izvršnog odbora Vladislav Turner.

 

Domaćini su upoznali goste sa funkcionisanjem i radom Saveta, najbitnijim projektima koji su realizovani i čija je realizacija u planu, situacijom kada je u pitanju nemačka nacionalna manjina… Pokrajinska zaštitnica građana iskoristila je priliku da Savet upozna sa planiranim aktivnostima i projektima na pokrajinskom i lokalnim nivoima i izrazila želju za realizacijom aktivnosti u cilju poboljšanja vidljivosti, rada i aktivnosti koje su u nadležnosti ombudsmana.