11.03.2023. Održana treća sednica Nacionalnog saveta

Treća sednica Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine održana je dana 11.03.2023. godine.

Dnevni red na sednici bio je:  
 1.    Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 2. (DRUGE) sednice Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine;
 2.    Razmatranje i usvajanje Izveštaja o namenskom korišcenju sredstava APV za 2022. godinu;
 3.    Razmatranje i usvajanje Programskog budžeta za 2023. godinu – Unapređenje položaja nemačke nacionalne manjine;
 4.    Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2022. godinu;
 5.    Razmatranje i usvajanje Završnog računa Nacionalnog saveta za 2022. godinu;
 6.    Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o namenskom korišćenju sredstava RS za 2022. godinu;
 7.    Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za Nemačku fondaciju „Deutsche Stiftung“ za 2022. godinu;
 8.    Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana za 2023. godinu;
 9.    Razmatranje i usvajanje Programskog budžeta za 2023. godinu;
10.   Razmatranje predloga odluke o davanju predloga lokalnim samoupravama za donošenje povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima;
11.   Čestitke Borisu Mašicu, povodom odlikovanja Ordenom za zasluge Savezne Republike Nemačke.

Vođena je konstruktivna rasprava koja je završena glasanjima po tačkama Dnevnog reda. Sve prisutne članice i članovi Nacionalnog saveta su glasali ZA, PROTIV nije bio niko i UZDRŽANIH nije bilo, po svim tačkama Dnevnog reda.
U prilogu vesti možete videti krovni dokumenat vezan za poslovanje Nacionalnog saveta u 2022. godini: Izveštaj revizora o namenskom korišcenju sredstava RS za 2022. godinu.