22.02.2023. Donacija Muzeju Podunavskih Švaba u Somboru

   Dana 07.03.2023. godine, na inicijativu Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine, Gradskom muzeju u Somboru - depandans Muzej Podunavskih Nemaca u Somboru, koji radi oko tri godine,uručena je kompjuterska oprema i materijali za radionice sa decom. Cilj je da se olakša rad muzeja i obezbedi adekvatno očuvanje kulture, tradicije i baštine  Podunavskih Nemaca na ovom području.

   Ovom vrednom donacijom laptop računara i štampača, uz stoni računar koji je ranije uručen, kompletirana je osnovna oprema potrebna za rad. Kako su i dalje u toku radionice sa decom raznih uzrasta, od predškolskog do srednješkolskog obrazovanja, ovom prilikom su donirani i neophodni materijali za ove radionice. Radionice će biti kvalitetnije i sadržajnije, sa više interakcije, na obostrano zadovoljstvo i zaposlenih i dece.
   Uručenju su prisustvovali mr Mihael Plac, predsednik Nacionanog saveta i zamenik predsednika HUN "Gerhard", Vladislav Turner, predsednik Izvršnog odbora Nacionalnog saveta, David Firanj, direktor Muzeja sa saradnicama i Saša Milić, predsednik Upravnog odbora Muzeja.
   Ovom prilikom predsednik Nacionalnog saveta mr Mihael Plac izjavio je:
“Nadamo se da će kompjuterska oprema koju ovom prilikom ustupamo Gradskom muzeju Sombor, koji je zadužen za kompletan Zapadnobački upravni okrug, doprineti boljem programu, očuvanju tradicije, baštine i kulture Podunavskih Nemaca i povećati vidljivost naše zajednice, kako za mlađu publiku, tako i sa sve ostale. Ovo je samo nastavak naše saradnje, kako preko Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine, tako i preko udruženja HUN "Gerhard", bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće. U narednom periodu dogovoreno je da Muzej i dalje iskazuje svoje potrebe, a Nacionalni savet, shodno finansijama, pomogne u realizaciji istih”.
Sve ovo ne bi moglo biti realizovano bez svesrdne pomoći Grada Sombora, koji je obezbedio  adekvatna i profesionalna zaposlena radna lica i režijske troškove za rad Muzeja Podunavskih Švaba u toku cele godine.
Ovim putem pozivam sve koji do sada nisu imali prilike da posete Muzej Podunavskih Nemaca da to učine i obogate svoje viđenje i saznanja o zajedničkom suživotu na ovim prostorima.