22.02.2023. Sastanak predstavnika nacionalnih saveta sa ministrom Žigmanovim i saradnicima

   Povodom izbora novih saziva nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovalo je svečani prijem za predsednike nacionalnih saveta i predsednike izvršnih odbora nacionalnih saveta.

   Svečanost je održana 22. februara 2023. godine u Beogradu, u Srpskom salonu Palate Srbija. Organizacijom svečanog prijema Ministarstvo je želelo da ukaže poštovanje i poželi uspešan rad na početku mandata novoizabranim predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji.
Svečanosti, koju je inicirao, prisustvovao je ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov, sa saradnicima, kao i gotovo svi izabrani predsednici i predsednici izvršnih odbora nacionalnih saveta u Republici Srbiji.
   Ministar je svima poželeo uspešan ard i najavio, posle dugo godina, uvećanje budžetskih primanja za savete.
“Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine ulazi u ovaj mandate sa jednim kontinuitetom u radu, s obzirom da je većina izabranih članova i u prethodnom mandate obavljala tu funkciju. Završili smo velike projekte, poput otvaranja Muzeja Podunavskih Švaba u Somboru, pripremili materijale za udžbenike za predmet Nemački jezik sa elementima nacionalne kulture od prvog do osmog razreda, održali broj razreda u kojima se nemački jezik uči kao izborni, prvi ili drugi strani jezik, ustalili smo raspodelu sredstava Udruženjima preko fondacije Nemačka fondacija – Deutsche Stiftung… Sada su pred nama novi zadaci i projekti za koje smo dobili mandate da ih realizujemo.” – istakao je ovom prilikom mr Mihael Plac, predsednik nacionalnog saveta.