03.02.2023. Informacija o izboru predsedništva i odbora NSNNM

   Prva sednica novog saziva Nacionalnog saveta Nemačke nacionalne manjine je održana dana 15.11.2022. godine i na njoj je jednoglasnom odlukom mr Mihael Plac ponovo izabran za predsednika Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine.

Predsednik se obratio prisutnima i poželeo uspešnost u radu svim članovima Nacionalnog saveta u mandatu 2022 - 2026 godine. Sednici je prisustvovao Rejhan Kurtović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.


Druga sednica Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine je održana dana 29.01.2023. godine  i na njoj su jednoglasnim odlukama donete Odluke o:


  1. Izboru potpredsednika zamenika predsednika - Andrijana Bauer Živković.
  2. Izboru  potpredsednika - Kornelia Weigner.
  3. Izboru  predsednika Izvršnog odbora – VladislavTurner.
  4. Izboru  članova Izvršnog odbora  - Petar Rang, Mihajlo Veniger, Andrijana Bauer Živković, Imre Gerštmajer.
  5. Izboru  predsednika Odbora za kulturu - Dr Radmila Wilma Getmann.
  6. Izboru članova Odbora za kulturu - Antun Renc, Snežana Višić, Andrijana Bauer Živković, Petar Rang.
  7. Izboru predsednika Odbora za obrazovanje - Kornelia Weigner.
  8. Izboru članova Odbora za obrazovanje - Imre Gerštmajer, Antun Renc.
  9. Izboru predsednika Odbora za obaveštavanje – Robert Sabo.
10. Izboru članova Odbora za obaveštavanje - Mihajlo Veniger, Đula Bihner.
11. Izboru  predsednika Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma - Rudolf Weiss.
12. Izboru članova Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma - Miroslav Brna, Vlasta Brna.
13. Izboru upravitelja Nemačke fondacije „Deutsche Stiftung’’ - Kornelia Weigner.
14. Izboru predsednika Upravnog odbora Nemačke fondacije „Deutsche Stiftung’’- Mihael Plac.
15. Izboru  članova Upravnog odbora Nemačke fondacije „Deutsche Stiftung’’: Mihajlo Veniger, Petar Rang, Mihajlo               Sujer, Imre Gerštmajer, VladislavTurner.
16. Imenovanju menadžera za kulturu i projekte NS – Miodrag de Deo Mihailović.
17. Imenovanju osobe zadužne sa odnosom sa javnošću NS - Dr Radmila Wilma Getmann.  

   Osim ovih odluka i imenovanja, na drugoj sednici, razmatrani su i usvojeni Strateški plan rada i Programa rada za 2022/2024 i Program rada NSNNM za 2022/2024 godinu. Nacionalni savet i svi njegovi članovi će biti uvek biti dostupni svim udruženjima, organizacijama i fondacijama koje se bave nemačkom nacionalnom manjinom, u cilju što boljeg i kvalitetnijeg rada na polju položaja zajednice kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.


Tabelarni pregled raspodele zaduženja možete pogledati OVDE