Izjasni se kao Nemac, slobodno - Popis stanovništva u Republici Srbiji 2022 godine

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je, po sadržaju i obimu, najmasovnije i najkompleksnije statističko istraživanje koje se sprovodi u skoro svim zemljama sveta, na svakih deset godina.

Popisom se obezbeđuju potpuni i kvalitetni statistički podaci o stanovništvu, njegovoj starosnoj i polnoj strukturi, obrazovnoj i bračnoj strukturi, o ekonomskoj aktivnosti, o strukturi domaćinstava i porodica i o stambenom fondu.

  • Za nemačku nacionalnu manjinu od izuzetne važnosti je da se svaki pripadnik izjasni, slobodno. Od ovoga zavisi, između ostalog, i Naša budućnost kada su u pitanju aktivnosti i projekti vezani za negu, očuvanje i tradiciju nemačkog jezika, kulture i običaja – istakao je mr Mihael Plac, predsednik Nacionalnog saveta.

Prikupljeni podaci od izuzetnog su značaja za ocenu trenutnog stanja, kao i za buduće planiranje i donošenje različitih strategija, kako na nacionalnom tako i lokalnom nivou.

Podaci koji budu prikupljeni su strogo poverljivi i ne postoji mogućnost da postanu javni.

Popis po građaninu traje otprilike 30 minuta, a zakon je predvideo da građani imaju pravo da odbiju odgovor na tri pitanja – o maternjem jeziku, veroispovesti i nacionalnoj pripadnosti.

Finansijska sredstva za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine zajednički su obezbedile Republika Srbija i Evropska unija.

  • Pozivam i apelujem na pripadnike nemačke nacionalne manjine da se odazovu Popisu i tom prilikom, slobodno, izjasne kao Nemci i time doprinesu Našim zajedničkim ciljevima– istakao je mr Mihael Plac, predsednik Nacionalnog saveta.