20.12.2021. Nemačka fondacija - Konkurs 2021.

FONDACIJA ”NEMAČKA FONDACIJA - DEUTSCHE STIFTUNG" raspisala je Konkurs za 2021. godinu , za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvojne delatnosti (očuvanja, negovanja i razvijanja kulture, jezika, tradicije nemačke nacionalne manjine, informisanja na nemačkom jeziku, razvijanja prakse upotrebe nemačkog jezika, izdavačke delatnosti na nemačkom jeziku, predstavljanja, popularizacije i zaštite kulturno-istorijskog  nasleđa nemačke nacionalne manjine) i redovne delatnosti za 2021. godinu.
 

OVDE MOŽETE PREUZETI DOKUMENTACIJU: