29.9.2021. Realizacija projekta „Uspostavljanja kabineta za nemački jezik u Gimnaziji u Somboru“

Na inicijativu Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine, a u saradanji sa Ambasadom Republike Nemačke i Fondacijom „Gimnazija Veljko Petrović“ Sombor, na osnovu Sporazuma o saradnji koji su Savet i Fondacija potpisali 2020. godine, realizuje se projekat „Uspostavljanja kabineta za nemački jezik u Gimnaziji u Somboru“. Naime, Gimnaziju “Veljko Petrović” u Somboru u ovom trenutku pohađa nešto više od 500 učenika. Od toga 292 učenika uči nemački jezik. Nemački jezik se u Gimnaziji uči od samog njenog osnivanja i u ovoj školi se neguje duga tradicija učenja nemačkog jezika. Sada smo svi svedoci toga da nemački jezik svakim danom sve više dobija na značaju u savremenom svetu. Za učenike Gimnazije učenje nemačkog jezika je izuzetno značajno, jer će im u njihovom profesionalnom životu znanje nemačkog biti ili neophodno ili u najmanju ruku prednost. I oni su toga svesni.
Gimnazija poseduje stručne predavače nemačkog jezika, Irinu Periškić Curnović i  Jelenu Horvat, profesorice nemačkog jezika i književnosti koje se i dalje  usavršavaju u Nemačkoj i Srbiji i koje prate najnovije trendove u učenju nemačkog jezika.
Gimnazija sarađuje sa Fondacijom Gimnazije “Veljko Petrović” Sombor, Nacionalnom savetom nemačke nacionalne manjine, HUN Gerhard-om, Nemačkom fondacijom - Deutsche Stiftung i drugim institucijama koje se bave nemačkim jezikom i kulturom. Naročito je bitna saradnja sa Centralom za školstvo u inostranstvu (Zentrale für das Auslandsschulwesen - ZfA), u okviru koje učenici imaju prilike da se besplatno pripreme i polože ispit DSD 1 (ispit za Nemačku jezičku diplomu 1. stepena, koja je potvrda znanja jezika na nivou B1) – istakle su profesorice i Dušan Mišković, direktor Gimnazije.
Trenutno, u Somboru boravi Ines Herderih, mlada volonterka iz Nemačke, koja drži časove konverzacije i pomaže učenicima i profesorima Gimnazije u učenju odnosno predavanju nemačkog jezika.
Da bi se potpuno zaokružila ponuda i sve pretpostavke za učenje nemačkog jezika u Gimnaziji, potrebna je savremena oprema, bez koje je danas nezamislivo predavati bilo koji predmet, a naročito strani jezik. Neophodna je stabilna internet konekcija (koju poseduju) i mediji kojima se mogu prezentovati sadržaji koji doprinose lakšem, bržem i boljem savladavanju nemačkog jezika. U trenutku, kada je onlajn ponuda za učenje toliko velika, potpuno je prevaziđeno osloniti se samo na kredu i tablu. Pogotovo, što se danas u Gimnaziji obrazuju takozvane milenijumske generacije, koje rastu, uče i rade uz pomoć digitalnih medija. Osim toga, savremena oprema će znatno obogatiti ponudu za vannastavne aktivnosti vezane za nemački jezik.
Realizacija ovog projekta doprineće i realizaciji mnogo većeg cilja, a to je popularizacija nemačkog kao prvog stranog jezika, koji je poslednjih nekoliko godina zapostavljen. Ovom prilikom posebno se zahvaljujem gdinu dr Ladislavu Fekete, na nepresušnim idejama i zalaganju, kako za ovaj, tako i za projekte koje ćemo u budućnosti zajednički realizovati, a sve u cilju popularizacije nemačkog jezika i kulture – istakao je mr Mihael Plac, predsednik Nacionalnog saveta.
Zbog svega navedenog, Nacionalni savet obezbedio je prenosni projektor i laptop. Ambasada R. Nemačke donirala je knjige, udžbenike, atlase i ostala učila, čime bi se skoro u potpunosti zaokružila ponuda za učenje nemačkog jezika u pomenutoj školi i poboljšao kvalitet izvođenja nastave.