8.6.2021. Ministarka Gordana Čomić u poseti Nacionalnom savetu Nemaca i HUN Gerhadu

  Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine je imao čast da 8. juna 2021. godine u svojim  prostorijama u Somboru ugosti delegaciju novoformiranog Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na čelu sa ministarkom Gordanom Čomić. Delegaciju Ministarstva činili su: Gordana Čomić, ministarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Olena Papuga, državna sekretarka, Mina Rolović Jočić, državna sekretarka, Ninoslav Jovanović, državni sekretar, Aleksandra Rašković, šefica kabineta ministra, Biljana Marković, načelnica Odeljenja za unapređenje prava nacionalnih manjina. Sastanku je prisustvovao i Goran Nonković, načelnik Zapadnobačkog okruga. U ime Nacionalnog saveta delegaciju ministarstva primili su predsednik mr Mihael Plac, predsednik Izvršnog odbora Vladislav Turner i zamenica predsednika Andrijana Bauer Živković. Sastanku su prisustvovali i podpredsednica Kornelia Weigner, predsednica Odbora za obrazovanje, Radmila Wilma Getman, predsednica Odbora za kulturu, Rudolf Weis, predsednik Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma, Miodrag de Deo Mihailović, menadžer za kulturu i projekte i Petar Rang, član Nacionalnog saveta i predsednik Humanitarnog udruženj Nemaca ’’Gerhard’’ iz Sombora.
U okviru planirane agende, predsednik Nacionalnog saveta mr Mihael Plac, poželeo je dobrodošlicu ministarki Gordani Čomić i njenim saradnicima i u uvodnom delu ih upoznao sa radom Nacionalnog saveta i Nemačke Fondacije ’’Deutsche Stiftung’’ i daljim planovima u 2021. godini. Predsednik je istakao da su u tekućem mandatu napravljene značajne finansijske uštede, da nemamo zaposlenih u Nacionalnom savetu. Ovakav pristup radu omogućio nam je da finansijski pomognemo rad nemačkih udruženja u Srbiji/Vojvodini kroz konkurse Nemačke Fondacije. Takođe je istakao veliki broj konkursnih prijava udruženja, fondacija i organizacija koje se bave nemačkom manjinom po raspisanim konkursima. Tokom prošle godine završen je ’’Muzej Podunavskih Nemaca’’ u Grašalković palati u Somboru, koji iako radi, još zvanično nije otvoren. U ovom mandatu smo otvorili kancelariju u Banatu, a ove godine je u planu otvaranje kancelarije Nacionalnog saveta u Sremskoj Mitrovici. Naš Nacionalni savet je tokom prošle godine ustanovio 15. decembar, dan kada je osnovan prvi Nemački nacionalni savet, za nacionalni praznik nemačke nacionalne manjine u Srbiji. Imamo veoma dobre odnose sa Gradom Somborom, dobro sarađujemo sa većinskim stanovništvom i ostalim Nacionalnim savetima nacionanih manjina u Republici Srbiji – istakao je između ostalog, ovom prilikom, Mihael Plac.
Tokom radnog sastanka predstavnici Nacionalnog saveta su, kroz izveštaje o radu odbora u četiri oblasti o kojima se stara Nacionalni savet, predstavili njegov rad.
Ministarka Čomić je u svom izlaganju istakla je da će Ministarstvo imati ulogu ’’alata’’ za rešavanje problema koje imaju nacionalni saveti, samim tim i predstavnici nacionalnih manjina. Ministarka je istakla da je protiv pokroviteljskog odnosa prema Nacionalnim savetima, te da uspeh Ministarstva zavisi od toga kako će taj rad oceniti predstavnici Nacionalnih saveta.
 Među temama u razgovoru sa predstavnicima Nacionalnog saveta bio je i popis stanovništva. Ministarka je istakla da se za predstojeći popis priprema ozbiljna kampanja, kako bi se pripadnici nacionalnih manjina slobodno izjasnili i upisali u manjinske biračke spiskove, što je važno i za manjine i većinu.
Ministarka Čomić je dodala da je predstavljanje nacionalnih manjina na javnim servisima veoma važno, te da će uskoro programski savet RTS-a ustanoviti emisije kulturno-istorijskog konteksta, kada su u pitanju nacionalne manjine.
Tokom izlaganja Ministarka je pomenula da će Ministarstvo u narednom periodu biti angažovano na izardi ’’Strategije održivog razvoja Republike Srbije’’ do 2030. godine, čiji su bitan deo i nacionalane manjine.
Dogovoreno je da, u saradnji sa  Ministarstvom, 15. decembra NSNNM bude domaćin svim nacionalnim savetima.