18.3.2021. Nacionalnom savetu dodeljena sredstva AP Vojvodine za 2021. godinu

   U četvrtak, 18. marta u centralnom holu Pokrajinske vlade, održan je sastanak pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Žolta Sakalaša sa predsednicima/predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa teritorije AP Vojvodine.
  Između ostalog, na sastanku, su pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Žolt Sakalaš i predsednika Nacionalnog saveta mr Mihael Plac potpisali ugovore o dodeli novčanih sredstava Nacionalnom savetu nemačke nacionalne manjine za finansiranje stalnih troškova i redovne delatnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.
   Tom prilikom Plac je istakao da su ova sredstva, uz sredstva koja se dobijaju preko Ministarstva za ljudska i manjiska prava i društveni dijalog, od presudnog značaja za rad i funkcionisanje saveta. No, uz racionalno i domaćinsko poslovanje, svake godine se od ovih sredstava finasira i veliki broj aktivnosti i realizacija projekata udruženja, fondacija i organizacija koje se bave nemačkom nacionalnom manjinom, kulturom i tradicijom.