15.3.2021. Održan tematski društveni dijalog

  Na inicijativu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dana 15.03.2021. godine održan je Tematski društveni dijalog u vezi sa Predlogom strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030.godine.
   Predlog strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030.godine sa akcionim planom za period 2021-2023 godine u završnoj je fazi izrade i ovo je bila idealna prilika da se aktivnosti i rad na istom zaokruže na okruglom stolu.
   Pored predstavnika Ministarstava za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Saveta Evrope i ostalih relevantnih institucija kada je ova tema u pitanju okruglom stolu prisustvovali su i predsednici nacionalnih saveta.
   Učešće u okruglom stolu uzeli su i Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Gordana Čomić, ministarka, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Muamer Bačavac, narodni poslanik, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, Nadia Ćuk, zamenica šefa Misije Saveta Evrope u Beogradu, Borče Veličkovski, ispred koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina....
  Ovom prilikom ministarka Čomić je istakla da „nema razvoja za većinu, ako u dijalogu nismo razumeli šta kao razvoj našeg društva vide pripadnici nacionalnih manjina. Poverenje se gradi tako što sasvim jasno u otvorenom razgovoru razumemo šta su želje, percepcije, planovi, vizije onih koji predstavljaju interese nacionalnih manjina a šta želje, planovi, percepcije, vizije ali i realne mogućnosti zasnovane na novcu i drugim planovima, koje je Ministarstvo prosvete, kao alat razvoja Srbije, spremno da učini“.
   Ministar Ružić naglasio je da „kada je reč o pravima nacionalnih manjina, jedno od najvažnijih je očuvanje kulturnog identiteta, pre svega obrazovanje i dostupnost obrazovanja. Važno je da ostavimo što širi okvir u ovoj strategiji, kako bismo te 2030. godine mogli da nastavimo dalje da unapređujemo ovaj veoma važan segment našeg obrazovnog sistema“
   Predsednik nacionalnog saveta mr Mihael Plac istakao je ovom prilikom da su okrugli stolovi poput ovoga, kao i rad koji im je prethodio, veoma značajni za pripadnike nemačke nacionalne manjine, iz razloga što se na njima može videti i čuti koliko je, ustvari, poslednjih godina urađeno kada je u pitanju uvođenje Nemačkog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovno školski sistem u Republici Srbiji.