12.3.2021. Održana sednica Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine

  Dana 12.03.2021. godine, u sedištu Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Somboru održana je 13. (trinaesta) sednica Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine.
Na sednici su razmatrane sledeće tačke dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 12. (dvanaeste) sednice Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o namenskom korišćenju sredstava dobijenih od strane AP Vovodine za 2020. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora o namenskom korišćenju sredstava dobijenih od strane R Srbije za 2020. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Nacionalnog saveta za 2021. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Fondacije „Nemačke fondacije-Deutsche Stiftung“ za 2020. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Programskog budžeta Nacionalnog saveta za 2021. godinu;
7. Razmatranje predloga Plana rada Nacionalnog saveta za period 2021-2022;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu predsednika, predsednika IO, zamenice predsednika i podpredsednice Nacionalnog saveta;
9. Razno.

U radnoj i konstruktivnoj atmosferi, uz poštovanje svih epidemioloških preporuka, sve tačke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.