24.11.2020. Radni sastanak Ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i predsednika Nacionalnog Saveta nemačke nacionalne manjine

    Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić održala je u utorak 24.11.2020 godine prvi sastanak sa predsednicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina, na kom su razmenjene informacije o radu, izazovima i aktivnostima nacionalnih saveta, kao i o planovima za naredni period.

Ministarka je predstavnike manjina upoznala sa planiranim aktivnostima Ministarstva koje su od značaja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Srbiji i čija realizacija ima za cilj unapređenje prava koje će biti vidljivo kroz otklanjanje loših ocena iz relevantnih međunarodnih izveštaja.

Kako je navela, posebna pažnja biće posvećena učešću pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru na svim nivoima teritorijalne organizacije jer, kaže, broj pripadnika nacionalnih manjina u javnoj upravi nije samo broj, već je dokaz da se ozbiljno misli kada se govori o postizanju odgovarajuće strukture zaposlenih.

"Nacionalni saveti mogu da očekuju punu podršku Ministarstva, kao i partnerski odnos u rešavanju pitanja koja su od značaja za ostvarivanje prava pripadnika svih nacionalnih manjina u Republici Srbiji", kazala je Čomić.

Predstavnici nacionalnih saveta izneli su svoje predloge o nastavku saradnje sa državnim organima kao i novoosnovanim Ministarstvom i ukazali na pojedina otvorena pitanja iz oblasti ostvarivanja prava nacionalnih manjina njihovih zajednica, čija rešenja treba očekivati u narednom periodu.

Predsednik Nacionalnog saveta nemačke nacioanlne manjine mr Mihael Plac, istakao je prilikom predstavljanja trenutnog stanja, kada su u pitanju rad i planovi saveta, da situacija s obzirom na pandemiju nije sjajna ali da se sve palnirane aktivnosti i projekti sprovode. Istakao je kao veoma značajan projekat Muzeja podunavskih nemaca u Somboru i pozvao Ministarku da u narednom period poseti Sombor, Nacionalni savet i prisustvuje otvaranju Muzeja.