01.12.2020. Potpisivanje sporazuma o saradnji

  Dana 01.12.2020. godine u Somboru zaključen je sporazum o saradnji između Fondacije Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor i Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine iz Sombora. Sporazum su potpisali ispred Fondacije dr Ladislav Fekete i Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine predsednik mr Mihael Plac.
 
   Predmet sporazuma o poslovnoj saradnji je ostvarivanje i unapređivanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa: obrazovanja i kulture nemačkog govornog područja; jačanje svesti o socijalnoj odgovornosti; promociji obrazovanja, kulture i nauke nemačkog govornog područja; razvijanje altruizma učenika i razvijanje vlastitih intelektualnih, stvaralačkih, organizacionih i ekonomskih potencijala.
 
Fondacija i Nacionalni savet se obavezuju da zajednički realizuju ciljeve kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti i to:

- Zajedničku organizaciju javnih skupova posvećenih kulturi, obrazovanju i nauci nemačkog govornog područja

- U saradnji sa drugim institucijama i fondacijama, učestvuju u sprovođenju humanitarnih i volonterskih akcija
 
- Na organizovanju naučne, obrazovne, stručne i poslovne saradnje sa svim institucijama, organizacijama i pojedincima, kojima se podiže kvalitet obrazovanja, uspešnije ostvarivanje kulturne i naučne misije i posete učenika organizacijama i institucijama u Republici i inostranstvu, uz uključivanje dece nemačke nacionalne manjine koja znaju ili ne znaju nemački jezik.
 
- Preduzimanju aktivnosti kojima se stvaraju pretpostavke za razvijanje i podizanje intelektualnih, stvaralačkih, organizacionih i ekonomskih potencijala učenika i nastavnika kada je u pitanju nemački jezik i kultura, uz uključivanje dece nemačke nacionalne manjine koja znaju ili ne znaju nemački jezik. Osim navedenih vidova saradnje, sporazumne strane su saglasne da ostvarjuju saradnju i na drugim srodnim poljima, ukoliko se identifikuje zajednička potreba i interes.