02.07.2020. Formular - Narativni i finansijski izveštaj za 2019. godinu

       Podnosioci prijave, kojima su dodeljena sredstva dužni su u roku od 30 dana od dana završetka projekta da Fondaciji podnesu izveštaj o namenskom trošenju sredstava (na propisanom obrascu), koji se sastoji od dva dela: narativnog i finansijskog izveštaja, koji su sastavni deo konkursne dokumentacije. U narativnom izveštaju potrebno je (tekstualno) navesti i opisati kako i u kom obimu je realizovana dodeljena donacija. Stavke navedene u izveštaju mogu se obrazložiti i fotografijama ili nekim drugim prilozima. Finansijski obračun sastoji se od izveštaja o namenskom korišćenju sredstava i obaveznih priloga. Obaveznim prilozima se smatraju fotokopije finansijskih dokumenata (računi — gotovinski i virmanski računi sa bankarskim izvodima) koje se overavaju pečatom i potpisom lica koje izraduje obračun. Prilikom korišćenja iznosa dotacija treba imati u vidu da se sredstva uvek realizuju sa tekućeg računa na koji je dotacija preneta. Obračun treba da bude u skladu sa planiranim troškovima utvrđenim na obrascu prijave na konkurs. U protivnom biće u obavezi da Fondaciji vrate onaj deo finansijskih sredstava za koji nije predala obračun o utrošenim sredstvima i biće isključeni iz sledećeg kruga konkursa.
 

Preuzmite dokumenat:     NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ