14.11.2019. Sastanak predsednika Nacionalnih saveta nacionalnih manjina i Ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića

  U Vladi Srbije 14.11.2019. godine održan je sastanak predsednika Nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa resornim ministrom Brankom Ružićem. Sastanci ministra sa predsednicima nacionalnih manjina deo su redovnih aktivnosti i mehanizama za unapređenje saradnje i razgovor o radu nacionalnih saveta.
   U uvodnom obraćanju, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je na sastanku sa predsednicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina da je veoma važno da se neguje odnos saradnje i poverenja između nacionalnih saveta i Ministarstva, jer je to u interesu, ne samo pripadnika svih nacionalnih manjina, već i svih građana Republike Srbije.
   Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine predstavljao je predsednik mr Mihael Plac. On je u svom izlaganju govorio o izazovima sa kojima se Savet u dosadašnjem radu susretao, kao i o ostvarenim rezultatima za nepunih godinu dana od kada je formiran sadašnji saziv Saveta.
   „U prethodnom periodu nacionalni savet i udruženje Gerhard ostali su bez svog predsednika Antona Becka i bez saradnje i pomoći zaposlenih u Ministarstvu i Kancelariji za ljudska i manjinska prava, sigurno ne bismo uspeli postići planirano. Danas mogu reći da je do sada održano šest sednica Nacionalnog saveta, da svi odbori rade u punom sastavu, sve aktivnosti teku po planu i programu i da se odluke donose jednoglasno. Svi započeti projekti se realizuju, tako da mogu najaviti skoro otvaranje Muzeja podunavskih nemaca u Somboru, prvog u regionu. Program učenja nemačkog jezika od predškolskih ustanova do srednjih škola odvija se u Somboru i Subotici a ideja nam je da ove primere dobre prakse uspostavimo i u drugim gradovima. Pokrenuta je inicijativa oko proglašenja Dana Nemaca u Srbiji i uskoro će se doneti odluka o tome koji će to datum biti. Planiramo takođe da se u 2019. godini, sredstva koja smo uštedeli u radu i funkcionisanju saveta, raspodelimo po konkursu udruženjima koja se bave pitanjima nemačke nacionalne manjine” – istakao je, između ostalog predsednik Plac.