17.9.2019. Beograd, Palata Srbija

   Na poziv kancelarije Saveta Evrope u Republici Srbiji, predstavnici Nemačkog nacionalnog saveta, predsednik mr. Mihael Plac i zamenica predsednika Andrijana Bauer Živković su učestvovali na konferenciji ,,Borba protiv netolerancije i promocija jednakosti’’ 17.septembra 2019. godine, u Beogradu u Palati Srbija. Događaj su zajednički organizovali Odeljenje za borbu protiv diskriminacije Saveta Evrope, Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije u saradnji sa Vladom Republike Srbije i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti.
   Konferencija je imala za cilj da sagleda ulogu i odgovornost političkih aktera u borbi protiv govora mržnje, da doprinese promovisanju različitosti i jednakosti u Srbiji i da sagleda ulogu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u ovim oblastima.