30.8.2019. Zrenjanin - Sastanak udruženja Nemaca

   Na inicijativu koordinatora Kancelarije za Banat u okviru Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine(NSNNM), za 30.08.2019. u 18h je zakazan sastanak predstavnika udruženja Nemaca koji deluju na teritoriji Srednjeg i Severnog Banata.
Sastanku je prisustvovao predsednik NSNNM, g.Mihael Plac. Sastanak je organizovan u cilju boljeg povezivanja i efikasnije saradnje udruženja sa teritorije Srednjeg i Severnog Banata kao i u cilju bolje komunikacije udruženja sa NSNNM.

Sastanku su prisustvovali:

- Mihael Plac, predsednik NSNNM
- Robert Sabo, koordinator Kancelarije za Banat u okviru NSNNM
- Konečni Aleksandar, Nemačko udruženje Kikinda
- Banski Hilda, Nemačko udruženje Kikinda
- Julijana Kljajić, Udruženje”Koreni zavičaja”, Srpska Crnja
- Pfajfer Adam, Udruženje”Koreni zavičaja”, Srpska Crnja
- Šen Deže, Udruženje”Koreni zavičaja”, Srpska Crnja
- Slavica Volarev, NNS, Bašaid
- Georg Hoffmann, NNS, Nova Crnja
- Ervin Buchecker, Udruženje “Gross Betchkerek”
- Milan Topalov, Udruženje “Gross Betchkerek”
- Ognjen Ugrenović, Centar Banatskih Švaba “Haus Regina”

   Usvojen je predlog organizatora da ne bude klasičnog dnevnog reda već da se udruženja predstave sa informacijama o trenutnom stanju, realizovanim aktivnostima, problemima i planovima za naredni period.

   Na početku sastanka prisutnima se u ime domaćina obratio Robert Sabo i poželeo im dobrodošlicu uz napomenu da sa ovim sastankom počinje praksa redovnog, periodičnog sastajanja predstavnika udruženja iz ovog dela Banata a da će se vremenom priključiti i predstavnici iz Južnog Banata.
   Potom je reč preuzeo g.Mihael Plac, predsednik NSNNM, koji je pozdravio održavanje sastanka ovog tipa i ukratko predstavio rad NS.Ukazao je na važnost jedinstva nemačke manjine i naglasio da ne bi smelo da bude mesta za podele bilo kakve vrste.G.Plac je ukratko predstavio najvažniji projekat koji se trenutno realizuje a to je otvaranje Muzeja Podunavskih nemaca u Somboru.Takođe, istaknuta je neophodnost izrade kalendara aktivnosti nemačke zajednice.
   Nakon izlaganja predsednika NSNNM, reč je data predstavnicima udruženja.U ime udruženja “Koreni zavičaja” iz Srpske Crnje obratila se predsednica udruženja Julijana Kljajić, koja je predstavila svoje udruženje, nabrojala brojne akcije koje su sproveli u svojoj opštini naglasila problem sa Biskupijom katoličke crkve u vezi očuvanja crkve u Srpskoj Crnji.Pismeni izveštaj o aktivnostima udruženja “Koreni zavičaja” prilažemo kao dodatak ovom zapisniku.
   Sledeći se predstavio g.Aleksandar Konečni ispred udruženja Nemaca iz Kikinde.On je rekao da imaju oko pedeset članova koji plaćaju članarinu, da koriste prostorije u Kulturnom centru Kikinda i da imaju dobru saradnju sa lokalnom samoupravom.Kao glavni problem istakao je nedostatak mladih ljudi u udruženju koji bi preuzeli na sebe aktivnosti udruženja.Prva naredna aktivnost u Kikindi će biti otvaranje izložbe “Naseljavanje Podunavskih Švaba u Vojvodini” koja će biti održana 04.10.2019. Dogovoreno je da se NSNNM aktivno uključi u ovaj događaj, tj. da se toga dana organizuje sastanak predstavnika NSNNM sa predstavnicima lokalne samouprave u cilju poboljšanja saradnje i pokušaja da se reši uređenje nemačkog groblja u Kikindi. Dogovoreno je da se 21.09. izvrši primopredaja izložbe u Kikindi i održi jedan kraći radni sastanak da bi se utvrdili detalji agende za 04.10.2019.
   Ervin Buchecker iz udruženja “Gross Betchkerek” je ukazao na glavni problem, nedostatak mladih ljudi koji bi se uključili u rad udruženja i vremenom preuzeli na sebe aktivnosti udruženja.Ukratko je predstavio aktivnosti u prethodnom periodu i njihovu manifestaciju “Milibrot” koju održavaju više od 10 godina.
   Slavica Volarev i Georg Hoffmann,obzirom da nemaju svoja registrovana udruženja, ukratko su predstavili situaciju u svojim mestima, Bašaidu i Novoj Crnji a gđa Volarev je ukazala na slučaj nemačke kuće koja je pod zaštitom zavoda za zaštitu spomenika a koja je u lošem stanju i neophodna joj je obnova.Dogovoreno je da 21.09. Robert Sabo, poseti Bašaid i sa gđom Volarev obiđe kuću, napravi presek stanja i predloži mere u cilju rešavanja ovog problema.
Robert sabo, ispred udruženja “Centar Banatskih Švaba, predstavio je aktivnosti svog udruženja uz naglasak na kurseve nemačkog jezika, organizovanje konferencije o saradnji između nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa osvrtom na stanje u medijima kao i na skoro pokretanje dvojezičnog portala “Kulturportal Banat” koji će promovisati kulturno istorijsko nasleđe Nemaca u Banatu.
   Zaključak sa ovog sastanka je da je veoma korisno periodično održavati ovakve sastanke kako bi se unapredio rad udruženja, koordiinisalo zajedničko delovanje kroz aktivnosti i projekte kao i bolja komunikacija sa NSNNM koja ranije nije bila na zadovoljavajućem nivou.
Sledeće viđenje zakazano je za 04.10.2019. na otvaranju izložbe u Kikindi a do tada će biti održano nekoliko konsultativnih razgovora u cilju što bolje promocije tog događaja. Koordinator za Banat ispred NSNNM, Robert Sabo, preuzeo je na sebe da u narednih dva meseca obiđe udruženja i da napravi predlog mera koje treba preduzeti u cilju boljeg funkcionisanja pomenutih udruženja.
Sastanak je završen u 20.15h.

U Zrenjaninu 30.08.2019.

Robert Sabo