13.5.2015. Sastanak u hotelu "Galerija" u Subotici

     Sastanak predsednika Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine, Laslo Gence Mandler dana 13.05.2015. u Hotelu Galerija u Subotici sa delegacijom iz savezne pokrajine Baden-Württemberg. Prisutni: Wilfried Klenk, predsednik Parlamenta savezne pokrajine Baden-Württemberg, Reinhard Henle, rukovodilac Sektora za pravna i evropska pitanja u Parlamentu savezne pokrajine Baden-Württemberg, Sabine Brendel, referent za politiku Ambasade SR Nemačke u Beogradu, Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Jene Maglai, gradonačelnik Subotice i Anton Beck, predsednik Izvršnog odbora Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine.