Sa velikom žalošću, nemačka nacionalna zajednica oprašta se od našeg zemljaka i velikog humaniste,  gospodina Roberta Lahra, koji je posle duge i teške bolesti, 31. avgusta 2020. godine, preminuo u Egenfeldenu (SR Nemačka) u 80. godini života.

   U okviru diplomatskog dana, u četvrtak 10.09.2020. godine, zvaničnici više zemalja došli da podrže šestu „Tkačku koloniju“ u Staparu i tom prilikom posetili su i Sombor. Domaćini su im bili gradonačelnik Antonio Ratković i predsednik Skupštine grada Sombora Zoran Rus, sa saradnicima.
   Šesta „Tkačka kolonija“ okupila je predstavnike diplomatskog kora, ali i republičkih i lokalnih institucija. Događaj je otvorio gradonačelnik Sombora Antonio Ratković, a prisutnima su se obratili potpredsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović, ambasador SAD Entoni Godfri, ambasadorka Kanade Kati Čaba i predsednica Etno mreže Violeta Jovanović.
   Događaju su prisustvovali ambasadori Nemačke, Austrije, Finske, Kanade, Amerike, Belgije, Brazila, Izraela, Egipta, i Argentine.

Predsednik Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine gospodin Mihael Plac, gostovao je u emisiji "Hronika nacionalnih manjina". Emisija se emituje svake srede na kanalu Pink info u 17.30 sati.
 
Prilog iz emisije možete pogledati na OVDE.
       Podnosioci prijave, kojima su dodeljena sredstva dužni su u roku od 30 dana od dana završetka projekta da Fondaciji podnesu izveštaj o namenskom trošenju sredstava (na propisanom obrascu), koji se sastoji od dva dela: narativnog i finansijskog izveštaja, koji su sastavni deo konkursne dokumentacije. U narativnom izveštaju potrebno je (tekstualno) navesti i opisati kako i u kom obimu je realizovana dodeljena donacija. Stavke navedene u izveštaju mogu se obrazložiti i fotografijama ili nekim drugim prilozima. Finansijski obračun sastoji se od izveštaja o namenskom korišćenju sredstava i obaveznih priloga. Obaveznim prilozima se smatraju fotokopije finansijskih dokumenata (računi — gotovinski i virmanski računi sa bankarskim izvodima) koje se overavaju pečatom i potpisom lica koje izraduje obračun. Prilikom korišćenja iznosa dotacija treba imati u vidu da se sredstva uvek realizuju sa tekućeg računa na koji je dotacija preneta. Obračun treba da bude u skladu sa planiranim troškovima utvrđenim na obrascu prijave na konkurs. U protivnom biće u obavezi da Fondaciji vrate onaj deo finansijskih sredstava za koji nije predala obračun o utrošenim sredstvima i biće isključeni iz sledećeg kruga konkursa.
 

Preuzmite dokumenat:     NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ   

 

 

  Dana 27.06.2020. godine u Beloj Crkvi održana je 10. sednica Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine. Teme sednice, između ostalog, bile su informacija o izradi i realizaciji Programa nastave učenja Nemačkog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovnim školama na teritoriji Republike Srbije i informacija o trenutnoj situaciji u pojedinim lokalnim samoupravama vezano za stanje i postupanje, kada su u pitanju stara i zapuštena nemačka groblja.

   U utorak, 14.01.2020. godine povodom jubileja 30 godina od pada Berlinskog zida, u Galeriji Kulturnog centra Kule, a u organizaciji Udruženja Nemaca Kula i  pod pokroviteljstvom Opštine Kula, otvorena je izložba pod nazivom "Mostovi umesto zidova - BRÜCKEN STATT MAUER".

Fondacija "Nemačka fondacija - Deutsche Stiftung" objavljuje ODLUKU o raspodeli sredstava po konkursu za potrebe finansiranja projekata organizacija koje se bave nemačkom nacionalnom manjinom za 2019. godinu.
 

Preuzmite dokumenat:     ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA   

 

 

Poštovani,

obaveštavamo Vas da je, zbog aktuelnog štrajka poštanskih službenika, produžen rok, do daljnjeg, za prispeće Vaših prijava na Konkurs koji je raspisala Nemačka fondacija- Deutsche stiftung, a objavljenog na sajtu Nacionalnog saveta.Isto obaveštenje biće postavljeno i na sajtu Nacionalnog saveta.

Molimo sve koji su već poslali, ili se spremaju da pošalju prijavu, istu skeniraju i da je pošalju na mail Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine, kako bi se počelo na vreme sa evaluacijom pristiglih prijava. O rokovima i daljim koracima obavestićemo Vas čim se reši problem sa poštom. 

Do tada molim sve koji su pripremili predloge projekata da ih skeniraju i pošalju ili nas obaveste o nameri i predaji projekta po raspisanom konkursu, takođe putem maila.

S poštovanjem i hvala,

mr Mihael Plac                                                                                     

Predsednik Nacionalnog saveta nemačke nacionalne  
manjine u Republici Srbiji
Fondacija "Nemačka fondacija - Deutsche Stiftung" objavljuje konkurs za dodelu sredstava  za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvojne delatnosti

  Beogradska publika ima priliku da se u periodu od 22.11. do 28.11.2019. u Univerzitetskoj biblioteci bliže upozna s nasleđem Podunavskih Švaba, zahvaljujući izložbi pod nazivom "Tragovima Podunavskih Švaba - nemačko kulturno i istorijsko nasleđe u Srbiji", koja je otvorena uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje i Opštine Apatin.