Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine i Grada Sombora radi razvijanja čvršćih odnosa, potpisali su, za Grad Sombor - gradonačelnik Saša Todorović, i za Nacionalni savet Anton Bek, predsednik Izvršnog odbora Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine.

   Uvođenje učenja nemačkog jezika u redovne aktivnosti Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ bila je tema sastanka, koji je održan na inicijativu gradonačelnika Sombora i resornog člana Gradskog veća za obrazovanje.

    Fondacija "Nemačka fondacija - Deutsche Stiftung" objavljuje konkurs za dodelu sredstava  za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvojne delatnosti

   Ataše za kulturu, gosp. Reißmüller i vojni ataše, gosp. Gnoyke iz ambasade SR Nemačke, na   sastanku sa članovima i predsednikom Nacionalnog saveta

    Svečano otvatanje kancelarije predsednika Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Subotici.

     Filološki fakultet u Beogradu je od 28. do 30. maja 2015. organizovao XV internacionalnu konferenciju manjinskih jezika