18.3.2017. Svečano obeležena 500. godišnjica Luterove reformacije

       U organizaciji Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine, dana 18. III 2017.g, u prostorijama Nove opštine u Subotici, gde se nalazi i kancelarija predsednika Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine, svečano je obeležena 500. godišnjica jubileja reformacije.     Svečanosti su prisustvovali brojni eminentni gosti, kao što su: Sabine Koissenbrunner, zamenik ambasadora u Austrijskoj ambasadi u Beogradu, Zsolt Szakállas, podsekretar Sekretarijata za nacionalne manjine, Christian Reißmüller, predvodnik za kulturu i informisanje u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, dr Zoltan Plank, konzul Generalnog konzulata Mađarske u Subotici, predsednik Skupštine Grada Subotica Tivadar Bunford; pastor Hans-Frieder Rabus Seniorat Nemačke filijale EKD; gospodin dr. Stephan Bogner univerzitetski profesor, Robert Sabadoš, predsednik Jevrejske Opštine u Subotici, Jozsef Klemm, zamenik generalnog direktora RTV, prof.dr Tamás Korhecz, sudija Ustavnog suda, Msgr. Art. m. Josef Miocs, direktor gimnazije „Paulinum“ u Subotici, Msgr. Jožef Vogrinc i gospodin Rudolf Weiss istoričar i član Nacionalnog saveta.
    Hor „Regenbogen” koji je sastavni deo Nemačkog udruženja „Maria Theresiopolis” Subotica, otvorio je svečanost, a potom je predsednik Nacionalnog saveta, gosp. ing. Laslo Gence Mandler pozdravio goste i učesnike programa. Toplim rečima goste je pozdravio i predsednik Gradske skupštine, gosp. Tivadar Bunford. O Reformaciji, svako sa svog aspekta, govorili su gosp. pastor Hans-Frider Rabus, Seniorat nemačke filijale  EKD; gosp.prof.dr Stefan Bogner, univerzitetski profesor, gosp. Msgr. Josef Vogrinc, i gosp. Rudolf Weiss, istoričar, član Nemačkog nacionalnog saveta.
    Prisutni su bili članovi Nacionalnog saveta i zastupnici nemačkih udruženja u Srbiji. U programu su učestvovali i učenici Gimnazije „Paulinum“ sa kazivanjem stihova na nemačkom jeziku i sa muzikom J. S. Bacha, izvedenom na flauti. Ceo program i predavanja bila su na nemačkom jeziku sa kratkim prevodom na srpski jezik a nekoliko predstavnika medija ispratili su ceo sadržaj. Odzivom od preko 60 posetilaca, organizatori su bili zadovoljni, a po srdačnim aplauzima zaključujemo da su i posetioci bili zadovoljni  programom.
    Na kraju je predsednik Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine pozvao goste na svečani prijem Cocktail – Imbiss.
  • 01