7.7.2016. Predstavnici RTV posetili predsednika NNS

   Dana 7. jula 2016. godine u 10 časova predsednik Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine ing Laslo Gence primio je predstavnike RTV-a u svojoj kancelariji u Subotici.    Na sastanku su prisustvovali gospodin Jožef Klem, direktor Radio-televizije Vojvodine, gospodin Vojin Popović, glavni i odgovorni urednik RTV Trećeg programa radija, gospođica Iva Simurdić, studentkinja Odseka za germanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Predsednik Laslo Gence je vodio razgovor sa predstavnicima u skladu sa Sporazumom o saradnji koju je Nacionalni savet sklopio dana 05.04.2016. godine, koji se odnosi o emitovanju emisija na nemačkom jeziku.
   Na početku sastanka gospodin Klem je izjavio da imaju nameru da preko telvizijske emisije povežu podunavske narode. Takođe je rekao da će se emitovati nemačka emisija prvo na radiju a posle na televiziju.
   Predsednik i gospodin Klem su se složile da trebaju da nađu mlade ljude koji solidno govore nemački jezik da budu urednici emisije. Što se tiče geografskog položaja ne mora se emitovati emisija samo sa Vojvodine, pošto RTS nema emisiju na nemačkom jeziku.
   Predsednik i gospodin Klem su se složile da bi emisija trajala jednom nedeljno pola sata s tim da 20 minuta bi popunio RTV, a za preostala 10 minuta bi tražile emisije sa matične države. Što se tiče emisije bili bi u kontaktu sa ambasadorima Nemačke i Austrije. Za emitovanje bi na početku interesantno bilo plesna grupa ili hor.
   Gospodin Klem je dodao da će se sa emitovanjem emisija početi od oktobra zbog godišnjih odmora. Sastanak je završen sa prijateljskim pozdravima.
  • SAM_0147