31.10.2023. Radni sastanak i poseta ambasadora OEBS-a Nacionalnom savetu

Dana 31.10.2023. godine predsednik Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine mr Mihael Plac bio je domaćin NJE Ambasadoru OEBS-a u Republici Srbiji gospodinu Janu Bratuu sa saradnicima.

Delegaciju Ambasade OEBS-a činili su i Dominik Drasnar, viši savetnik za nacionalne manjine, Odeljenje za demokratizaciju, Milica Rodić, nacinalna službenica na programu, Odeljenje za demokratizaciju i Tijana Kukanjac, stažistkinja.
Ovom prilikom Ambasador OEBS-a gdin Bratu posetio je sedište Nacionalnog saveta u Somboru, gde je  upoznat sa radom saveta, aktivnostima i projektima koji su realizovani i koji su u planu da se realizuju, a tiču se nemačke nacionalne zajednice. Naročit akcenat stavljen je na položaj nemačke manjine u Srbiji.
Ovom prilikom predsednik Saveta mr Mihael Plac istakao je odličnu saradnju sa Gradom Somborom i gradonačelnikom Antoniom Ratkovićem, kao i sa ostalim manjinskim zajednicama u Somboru.

Photo credit: Milan Obradović

Takođe, Ambasador OEBS-a gdin Bratu, zajedno sa svojim saradnicima i predsednikom saveta mr Mihaelom Placom, imao je priliku da obiđe i Muzej Podunavskih Švaba u Somboru, depadans Gradskog Muzeja Sombor. Tom prilikom Ambasador je obišao muzej, upoznao se sa istorijom Nemaca na ovim područjima  i uručeni su mu prigodni pokloni u vidu suvenira.