25.08.2023. Sastanak sa predstavnikom Podunavskih Švaba iz Nemačke

Dana 25. avgusta, u prostorijama HUN Gerhard i Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine, održan je sastanak predstavnika udruženja i saveta  sa gospodinom Jürgenom Harichom, zamenikom saveznog predsednika Podunavskih Švaba i potpredsednikom Svetske krovne asocijacije podunavskih Švaba.

Sastanku su prisustvovali  Gabrijela Bogišić, manadžerka u HUN Gerhard, Marijana Vukobratović, projektna koordinatorka u HUN Gerhard, Mihajlo Veniger, član udruženja i Nacionalnog saveta i mr Mihael Plac zamenik predsednika udruženja i predsednik Nacionalnog saveta.
Na veoma dugom i iscrpnom sastanku bilo je reči o trenutnoj situaciji i položaju Podunavskih Švaba; mogućnostima i potrebama za intenziviranjem saradnje među udruženjima i organizacijama kako u Srbiji tako i u Nemačkoj, sa konkretnim predlozima za saradnju na međunarodnom nivou; stanju neaktivnih i aktivnih grobalja na kojima počivaju Podunavske Švabe, naročito u Vojvodini; informacijama koje se tiču rada Nacionalnog saveta.

 


Dogovoreni su konkretni koraci u nastavku saradnje i predlozi projekata koji bi se mogli realizovati u narednom periodu.
Predsednik saveta mr Mihael Plac istakao je ovom prilikom veliko zadovoljstvo konstruktivnim sastankom sa puno konkretnih ideja i aktivnosti koje se mogu realizovati, sa ne tako velikim budžetima. Takođe je istakao problem stanja neaktivnih grobalja i problema koji su od lokalne samouprave do lokalne samouprave različiti, a nadležnost je ista. Za sva groblja zadužene su lokalne samouprave.  Istakao je primer Sombora, kao izuzetno pozitivan i aktivnosti Nacionalnog saveta u cilju prenošenja ovog primera dobre prakse na ostale lokalne samouprave.  
Dogovoreno je da u kratkom vremenskom periodu delegacija urduženja i Nacionalnog saveta poseti Svetsku krovnu asocijaciju podunavskih Švaba u Nemačkoj.