18.07.2023. Objavljeni rezultati konkursa Nemačke fondacije - Deutsche Stiftung za 2023. godinu

   Na osnovu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (Službeni glasnik Republike Srbije br.72/2009, 20/2014 – odluka US, 55/2014 i 47/2018), Statuta Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine donetog 12.12.2018. godine pod brojem 2-2/2018, Statuta Fondacije „NEMAČKA FONDACIJA – DEUTSCHE STIFTUNG“, Odluke Upravnog odbora Fondacije 5-1/2020 (u daljem tekstu: Upravni odbor) i predloga Komisije za razmatranje pristiglih prijava po raspisanom Konkursu Fondacije Nemačka fondacija – Deutsche Stiftung  za potrebe finansiranja projekata i redovne delatnosti organizacija koje se bave nemačkom nacionalnom manjinom za 2023. godinu, predsednik UO Fondacije mr Mihael Plac, doneo je Odluku o  raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu Fondacije Nemačka fondacija – Deutsche Stiftung  za potrebe finansiranja projekata i redovne delatnosti organizacija koje se bave nemačkom nacionalnom manjinom za 2023. godinu.

   Sredstva po raspisanom Konkursu Fondacije Nemačka fondacija – Deutsche Stiftung  za potrebe finansiranja projekata i redovne delatnosti organizacija koje se bave nemačkom nacionalnom manjinom za 2023. godinu, u ukupnom iznosu od 315.000,00 dinara, dodeljena su za 12 udruženja odnosno 13 projekata. Većina projekata u sebi sadrži više manjih projektnih ideja, tako da će kroz realizaciju svih projekata biti realizovan mnogo veći broj aktivnosti – istakao je Plac, koji je još dodao da se na konkurs odazvao najveći broj aktivnih udruženja.
   Odluku o dodeli sredstava dostavljena je svim učesnicima Konkursa i  može se videti u prilogu vesti. Ugovori o dodeli sredstava biće potpisani u najkraćem roku, o čemu će učesnici konkursa blanovremeno biti obavešteni.

 Dokumenat za preuzimanje: ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA 2023