7.7.2022. Svečano otvaranje Centralnog muzeja Podunavskih Švaba u Ulmu

U sklopu 12. Inernacionalnog Dunavskog festivala u Ulmu, 07.07.2022. godine, upriličeno je i svečano otvaranje Centralnog muzeja Podunavskih Švaba.

Na poziv direktora Christiana Glassa, konferenciji i svečanom otvaranju prisustvovao je i predsednik Nacionalnog saveta mr Mihael Plac, sa delegacijom Grada Sombora.

Prisutni su bili i Ibolya Hock-Engelender, predsednica državne samouprave Mađarskih Nemaca i Ovidiu Gant, član Rumunskog parlamenta, Udruženje nacionalnih i etničkih manjina. Pored njih svečanost su uveličali i Hans Supritz i Stefan Ihas.

Govornici na Konferenciji istakli su značaj ovog muzeja i uopšte cele priče vezane za  očuvanja tradicije i istorije Podunavskih Švaba, kako u Nemačkoj, tako i u Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji. Istaknuta je važnost toga da se mlađe generacije upoznaju sa time kroz šta se sve prolazilo u prethodnim vremenima i na koji način su Podunavske Švabe doprinele kulturnoj, privrednoj i obrazovnoj raznolikosti na prostorima koje su naseljavali. Iz tog razloga muzejska postavka je interaktivna i prilagođena svim uzrastima.

Bila je ovo prilika da se ostvare mnogi kontakti koji će u budućnosti dovesti do još bolje saradnje i zajedničkih projekata nemačke nacionalne zajednice.

Takođe je dogovoren niz budućih aktivnosti u vezi sa povezivanjem i zajedničkim projektima sa Gradskim muzejem Sombor, depadansom Muzeja podunavskih Švaba u Somboru.