28.8.2015. Potpisan sporazum

  Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine i Grada Sombora radi razvijanja čvršćih odnosa, potpisali su, za Grad Sombor - gradonačelnik Saša Todorović, i za Nacionalni savet Anton Bek, predsednik Izvršnog odbora Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine. Gradonačlnik Todorović je naveo da potpisivanje Sporazuma predstavlja formalizovanje već postojeće dobre saradnje, te da je značajan za unapređenje odnosa Nacionalnog saveta i Gradske uprave.
- Oličenje zajednice nemačkog naroda u Srbiji i Somboru za nas je Udruženje „Gerhard“, čiji predsednik ima značajnu ulogu i u Nacionalnom savetu. Potpisivanjem ovog ugovora Grad Sombor je dobio jednu značajnu, jaku lobi grupu prema nemačkoj i austrijskoj državi i prema investicijama koje već očekujemo. Ovo je nastavak dobre saradnje – kazao je gradonačelnik Todorović.
Anton Bek je naglasio da je Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine izuzetno zadovoljan i dosadašnjom saradnjom sa gradom Somborom.
- Ovo je nastavak izuzetno dobre saradnje, koja će puno doprineti nemačkoj nacionalnoj zajednici, a doneće puno toga i gradu Somboru – rekao je Bek.potpisivanje
U Sporazumu su navedeni zajednički ciljevi i način realizacije. Osim ostalog, Sporazumom je formulisano da je cilj svih međusobnih aktivnosti unapređenje saradnje i multikulturalnosti, povlačenje stranih i drugih investicija. Aktivnosti će se realizovati organizovanjem edukativnih, kulturnih i promotivnih aktivnosti u zemlji i inostranstvu, a već je planiran zajedniči nastup na sajmu u nemačkom gradu Ulmu, rečeno je posle potpisivanja Sporazuma.
Anton Bek je najavio i dolazak dr Borisa Menrata, koji je ekspert za nemački jezik i rukovodilac regionalne kancelarije za Jugoistočnu Evropu, koja radi na projektu uvođenja učenja nemačkog jezika kao prvog stranog jezika u školama.
(Preuzeto sa web prezentacije grada Sombora)
 
  • bild_1