25.8.2015. Nemački jezik u somborskom vrtiću

   Uvođenje učenja nemačkog jezika u redovne aktivnosti Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ bila je tema sastanka, koji je održan na inicijativu gradonačelnika Sombora i resornog člana Gradskog veća za obrazovanje. Sastanku su prisustvovali: Aleksandra Perović, direktorka PU „Vera Gucunja“, Đurađ Milanović, član Gradskog veća za obrazovanje, mr Mihael Plac, zamenik predsednika Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine. Po ovlašćenju gradonačelnika Sombora Saše Todorovića sastanku je prisustvovao i Goran Milić, šef kabineta gradonačelnika.
   Direktorka Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ je prisutne upoznala sa činjenicom da se u okviru redovnih aktivnosti u objektima PU „Vera Gucunja“ već odvija učenje mađarskog jezika, te da za uvođenje učenja nemačkog jezika ne postoje zakonske prepreke. Predškolska ustanova raspolaže sa dovoljnim prostornim kapacitetima, sa druge strane, postoje konkretni planovi o edukaciji vaspitača i njihovom osposobljavanju za nastavu nemačkog jezika koja će biti aktivirana nakon što se sprovede upitnik o zainteresovanosti roditelja. Prema rečima Aleksandre Perović, „učenje stranih jezika u predškolskim ustanovama jeste jedan vid posebnih programa, koji lako mogu prerasti u trajne programe ukoliko naiđu na podršku roditelja, lokalne zajednice i drugih bitnih činilaca“.
   Na sastanku je izneta činjenica da predškolska ustanova ima gotovo dvadesetogodišnju tradiciju podučavanja stranih jezika i da ostvaruje dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i Savetima nacionalnih manjina. Mihael Plac, je kazao da je Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine, ozbiljno shvatio ovu inicijativu i da će podržati svaki vid popularizacije nastave nemačkog jezika.
   Dvojezična nastava u svetu, ali i kod nas, postala je trend i učenje stranog jezika započinje još u predškolskim ustanovama. Strani jezik se dalje uči i usavršava u osnovnim i srednjim školama, da bi se, konačno, stavio u upotrebu tokom fakultetskog obrazovanja, kada može predstavljati veliku prednost i mogućnost pronalaska boljeg studijskog programa i zaposlenja – kazao je član Gradskog veća za obrazovanje Đurađ Milanović.
(Preuzeto sa web prezentacije grada Sombora)