26.10.2016. Prikaz Knjige prof. dr Tibora Varadija

Knjiga „Weltgeschichte und Alltag im Banat” („Istorija sveta i svakodnevni život u Banatu“) koju je napisao prof. dr Tibor Várady prikazana je u organizaciji Odbora za kulturu Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine dana 26. oktobra 2016.g.u prostorijama Gradskog muzeja u Subotici.

10.6.2016. Ambasador SR Nemačke u Subotici

   Dana 10. juna 2016. godine ambasador Savezne Republike Nemačke Axel Dittmann posetio je predsednika Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine ing. Lasla Gence Mandlera u kancelariji predsednika u Novoj Opštini u Subotici.